เป็ดปากสั้น

vndfazjcทุกปีที่สระในสวนสาธารณะในเมืองจะมีเป็ดน้ำชนิดนี้มาลงทุกปี เป็นเป็ดน้ำอพยพประจำฤดูหนาวพบได้ทั่วประเทศ เเต่ในเกาะฮอกไกโดอาจจะพบจำนวนน้อยกว่าที่อื่นๆ เป็ดน้ำก็คงจะเหมือนนกชนิดอื่นๆที่จะสังเกตุว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียก็ให้ดูที่สีเป็นหลัก ถ้าสีสวยก็คือเป็นตัวผู้ เป็ดปากสั้นก็เช่นเดียวกันที่ตัวผู้จะมีสีสันสะดุดตา

เป็ดปากสั้น มีปากสั้น หัวกลมใหญ่ และคอสั้น ปากสีเทาแกมน้ำเงิน ขาและนิ้วสีเทา ตัวผู้มีหัวสีน้ำตาลแดง กระหม่อมสีเนื้อ ขนบริเวณอื่นสีเทา คอและอกสีม่วงเข้ม ท้องสีขาว ต้นขามีลายสีขาว ขณะบินจะเห็นขนคลุมขนปีกสีขาวตัดกับขนปลายปีกสีเทาเข้มและแนวขนปีกสีเขียวอย่างชัดเจน ส่วนตัวเมียมีสีน้ำตาลแดง มีจุดและลายเล็กน้อย ท้องสีขาวชัดเจนกว่าตัวเมียของเป็ดน้ำอื่น ขณะบินจะเห็นขนคลุมขนปีกสีเทาตัดกับปีกส่วนอื่นซึ่งมีสีเข้มกว่าอย่างชัดเจน

อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำ ปกติพบเป็นฝูง และอาจอยู่รวมฝูงกับเป็ดน้ำอื่น เช่น เป็ดลาย หาอาหารบริเวณผิวน้ำในเวลากลางคืน กลางวันจะลอยน้ำพักผ่อนในป่ากก ป่าจูด ป่าหญ้าตามแหล่งน้ำ เมื่อมีสิ่งรบกวนจะบินขึ้นเหนือน้ำทันที ไม่มีรายงานการทำรังวางไข่ของเป็ดชนิดนี้ในประเทศไทย

พบในในทวีปยุโรป ตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ตอนเหนือของทวีปเอเชีย อินเดีย จีน เกาะไหหลำ เกาะไต้หวัน เกาะบอร์เนียว ฟิลิปปินส์ และเกาะนิวกินี เป็นนกอพยพในไทยพบกระจายทั่วทุกภาคยกเว้นภาคใต้ แต่มีจำนวนน้อยและพบได้ยาก อาหารได้แก่ สัตว์น้ำและพืชน้ำ เช่น ปลา กุ้ง หอย ปู สาหร่าย ดีปลีน้ำ แหน

เป็ดเปีย

axctghkjเป็ดเปีย ลักษณะทั่วไป ตัวผู้ลำตัวด้านบนและอกเป็นสีดำ ท้อง สีข้าง และขนปีกด้านล่างสีขาว หัวสีม่วงเข้มเกือบดำ บริเวณท้ายทอยมีกระจุกขนสีดำงอกออกมาเป็นเปียซึ่งเห็นได้ชัดเจน ส่วนตัวเมียลำตัวส่วนใหญ่สีออกน้ำตาลเข้ม สีข้างสีน้ำตาลท้องสีขาว หัวมีเปียสั้น ๆ บางตัวโคนปากมีแถบสีขาว เป็นเป็ดน้ำมีขนาดความยาวของลำตัวประมาณ 43 เซนติเมตร ตัวผู้ขนตามลำตัวสีดำ หัวมีสีดำ ที่กระหม่อมมีขนยาวคล้ายเปียยาวมาข้างหลัง โคนหางด้านล่าง ข้างตัวและหน้าอกมีสีขาว ปากสีเทา ปลายปากสีดำ ตัวเมียสีน้ำตาลคล้ำ ข้างลำตัวและหน้าอกมีสีน้ำตาลอ่อน ทั้งตัวผู้และตัวเมียตาสีน้ำตาลอ่อนอมเหลือง

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ พบอยู่โดดเดี่ยวหรือเป็นฝูงเล็ก ๆ รวมฝูงกับนกเป็ดน้ำชนิดอื่นตามแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มันสามารถบินได้ดี ว่ายและดำน้ำได้ดีมาก ไม่มีรายงานการทำรังวางไข่ของเป็ดเปียในประเทศไทย

ถิ่นอาศัย, อาหาร พบในทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกาตอนกลางและตอนเหนือ ทวีปเอเชียตอนเหนือ จีน อินเดียตอนเหนือ เกาะไต้หวัน ญี่ปุ่น พม่า ลาว เวียดนาม เกาะบอร์เนียว และฟิลิปปินส์ ในไทยพบได้ในเฉพาะภาคกลาง บริเวณบึงบอระเพ็ด

เป็ดเปียหาอาหารด้วยการว่ายและดำน้ำ อาหารได้แก่ สัตว์น้ำและพืชน้ำ หากินตามแหล่งน้ำขนาดใหญ่ อพยพเข้ามาในประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว และชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ หรืออยู่รวมกับนกเป็ดน้ำชนิดอื่น เป็ดน้ำชนิดนี้กินสัตว์น้ำเล็กๆ พืชน้ำต่างๆ เป็นอาหาร

สถานที่ชม สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

เป็ดพม่า

imvbofnbเป็ดพม่า หรือ เป็ดรัดดี เป็นนกอพยพชนิดหนึ่ง ในวงศ์ Anatidae พบตามแม่น้ำสายใหญ่ เช่น แม่น้ำโขง นาเกลือ ตามชายทะเล และบึง แพร่กระจายพันธุ์ในทวีปยุโรป, แอฟริกา และเอเชีย ลำตัวมีขนาดใหญ่ ยาว 61-67 เซนติเมตร คล้ายห่าน ขนมีสีน้ำตาลแกมแดงหรือส้มเป็นหลัก ตัวผู้มีสร้อยรอบคอสีดำ ตัวเมียมีใบหน้านวลมากกว่า แต่ตัวเล็กกว่าตัวผู้

เป็นนกขนาดกลาง – ใหญ่ ลำตัวยาวประมาณ 64 เซนติเมตร ลักษณะทั่วไปคล้ายห่านแต่ขายาวกว่าและคอสั้นกว่า โดยทั่วไปลำตัวเป็นสีน้ำตาลแดงแกมส้ม บริเวณหัวสีน้ำตาลอ่อน ขณะบินจะเห็นขนคลุมขนปีกสีขาวตัดกับสีดำของขนปีกทั้งด้านบนและด้านล่าง แววขนปีกสีเขียว ปากและนิ้วสีดำ ตัวผู้มีเส้นรอบคอสีดำ ตัวเมียไม่มีเส้นรอบคอ

มีพฤติกรรมอยู่รวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่ บางครั้งอาจถึงพันตัว ในพื้นที่ชุ่มน้ำต่าง ๆ สามารถกินได้ทั้งพืชและสัตว์ขนาดเล็กทั่วไป

ถิ่นอาศัย, อาหาร พบในแอฟริกา ยูเรเซีย อินเดีย จีน ไต้หวัน พม่า ไทย เวียดนามตอนเหนือ และบริเวณอ่าวตังเกี๋ย เป็ดพม่ากินพืชน้ำ และสัตว์ตามชายน้ำ หรือตามทุ่งหญ้าที่ไม่ไกลจากแหล่งน้ำมากนักกินพืชน้ำ และสัตว์ตามชายน้ำ หรือตามทุ่งหญ้าที่ไม่ไกลจากแหล่งน้ำมากนัก
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ อาศัยอยู่ตามแม่น้ำขนาดใหญ่ ทุ่งนาที่มีน้ำขังหรือแหล่งน้ำในที่ราบลุ่ม พบเป็นคู่หรือเป็นฝูง สามารถบินได้ดี ว่ายน้ำได้ดีมาก เวลาพักผ่อนจะยืนบนบกหรือบริเวณชายน้ำตื้น มักยืนนิ่งหรือหดคอสั้น เมื่อมีภัยหรือสิ่งรบกวนมันจะบินขึ้นหรือลงไปว่ายในน้ำ

เป็ดดำหัวสีดำ

vcghzadเป็ดดำหัวสีดำ มีขนาดความยาวของลำตัวประมาณ 44 เซนติเมตร ปากหนาและใหญ่ ตัวผู้หัวสีดำออกเขียวเหลือง ลำตัวด้านบนสีน้ำตาล ด้านล่างมีสีขาว ส่วนหน้าอกเป็นสีน้ำตาลแดง ตัวเมียก็มีลักษณะคล้ายตัวผู้ แต่หัวสีน้ำตาลแก่ ลำตัวจะสีจางกว่าตัวผู้ ขนปลายปีกด้านนอกเป็นสีดำ ตัวผู้บริเวณหัวและลำคอมีสีดำเหลือบเขียว ตาสีขาวหรือแดง ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลเข้มออกดำ อกสีน้ำตาลเข้ม ท้องตอนหน้าสีขาวส่วนท้องตอนท้ายสีเทา ขนคลุมโคนขนหางด้านล่างสีขาว สีข้างสีน้ำตาลแดงเห็นเป็นแถบ ๆ ตัวเมียต่างจากตัวผู้ตรงที่สีทึมกว่า อกสีน้ำตาลแดงเข้มกว่า หัวและลำคอสีน้ำตาลแกมดำ ตาสีน้ำตาล ตัวผู้บริเวณหัวและคอสีดำเหลือบสีเขียว อกสีน้ำตาลเข้ม ขนคลุมโคนขนหางด้านล่างสีขาวตัดกับสีของท้องส่วนท้ายซึ่งเป็นสีเทา ลำตัวด้านบนสีออกดำ สีข้างสีน้ำตาลแดง ท้องส่วนที่เหลือสีขาว ตาสีขาวหรือแดง ตัวเมียลักษณะคล้ายตัวผู้ แต่สีทึมกว่า หัวและลำคอสีน้ำตาลแกมดำ อกสีน้ำตาลแดงเข้มกว่า ตาสีน้ำตาล

พบตามแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ปรกติจะรวมอยู่กับฝูงเป็ดลายและเป็ดหางแหลม พบในรัสเซียด้านตะวันออก จีนด้านตะวันออก อินเดีย พม่า และไทย เป็ดดำหัวดำหาอาหารด้วยการดำน้ำหรือว่ายน้ำ อาหาร ได้แก่ ปลา กุ้ง สัตว์น้ำ และพืชน้ำ อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ บางครั้งพบตามป่าชายเลน พบอยู่โดดเดี่ยวหรือฝูงเล็ก ๆ เป็ดดำหัวดำสามารถบินได้ดีและบินได้ไกล มันว่ายและดำน้ำได้ดีมาก เวลามีสิ่งรบกวนหรือมีภัยมันจะดำน้ำระยะหนึ่งและจึงบินขึ้นจากน้ำ มันหากินเวลากลางคืน ส่วนกลางวันมันจะใช้เวลาส่วนใหญ่พักผ่อนตามผิวน้ำ

เสือดาว

wessdefเสือดาว หรือ เสือดำ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จัดอยู่ในวงศ์เสือและแมว เป็นเสือขนาดใหญ่รองจากเสือโคร่ง ลำตัวสีน้ำตาลอมเหลืองหรือมีสีเหลือง มีลายจุดสีดำเรียกว่า “ลายขยุ้มตีนหมา” แต้มบริเวณลำตัวเป็นจำนวนมากโดยลายจุดจะเรียงตัวกันเป็นกลุ่ม ๆ โดยจะปรากฏเฉพาะที่บริเวณด้านหลังและด้านข้างของลำตัว แตกต่างจากบริเวณส่วนหัว ขา เท้า บริเวณใต้ท้องที่จะมีจุดสีดำปรากฏอยู่เช่นเดียวกับขนใต้ท้องที่มีสีขาวหรือสีเทา ขนาดความยาวหัวถึงลำตัว 107-129 เซนติเมตร หางมีความยาว 79.2-99.1 เซนติเมตร ใบหูมีความยาว 6.5-7.4 เซนติเมตร และหนัก 45-65 กิโลกรัม คนมักเข้าใจผิดว่าเสือดาวกับเสือดำเป็นเสือต่างชนิดกัน จริงๆแล้วเป็นเสือชนิดเดียวกัน

ในลูกเสือครอกเดียวกันมีได้ทั้งเสือดำและเสือดาว เสือดาวมีลำตัวสีน้ำตาลอมเหลืองหรือสีเหลืองและมีลายจุดสีดำเป็นจำนวนมาก ลักษณะลายเป็นจุดเรียงตัวกันเป็นกลุ่มดอก ปรากฏเฉพาะบริเวณด้านหลังและด้านข้างลำตัว ส่วนที่หัว ขา เท้า และใต้ท้อง เป็นจุดสีดำโดดๆ ส่วนขนใต้ท้องเป็นสีขาวหรือสีเทา เสือดาวและเสือดำเป็นเสือมีขนาดใหญ่รองลงมาจากเสือโคร่ง หลังหูดำ มีจุดสีขาวนวลที่หลังหูเหมือนเสือโคร่ง ส่วนเสือดำนั้นมีขนาดและรูปร่างเหมือนเสือดาวทุกประการ

พบในแอฟริกา เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก เรื่อยมาถึงทางภาคใต้ของไทย มาเลเซีย และหมู่เกาะชวา ไม่เคยพบที่เกาะบาหลี แต่ที่เกาะสุมาตรายังไม่มีรายงาน เสือดาวอาศัยได้ในสภาพแวดล้อมหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นป่าหรือพื้นที่โล่ง ซึ่งมีหินและพุ่มไม้แห้งๆ แต่มันชอบสภาพป่ามากกว่า เสือดาวทนแล้งทนร้อนและอาศัยในพื้นที่ห่างไกลแหล่งน้ำได้ดีกว่าเสือโคร่ง

เสือปลา

dazxqaเสือปลา หรือ เสือแผ้ว เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกเสือขนาดเล็ก เป็นแมวป่าขนาดกลาง รูปร่างอ้วนป้อม ขนตามลำตัวค่อนข้างสั้นและหยาบมีสีเทา มีจุดสีน้ำตาลเข้มแกมดำเรียงเป็นแนวขยานไปกับความยาวลำตัว ดางตามีสีเขียว หางสั้นมากยาวเพียงครึ่งหนึ่งของลำตัว มีพังผืดบาง ๆ ยึดระหว่างนิ้วเท้าหน้า ไม่สามารถเก็บเล็บได้เหมือนเสือชนิดอื่น ๆ มีความยาวลำตัวและหัว 70-78 เซนติเมตร ความยาวหาง 25-29 เซนติเมตร น้ำหนัก 7-11 กิโลกรัม ลูกเสือปลาขนาดเล็กมีลักษณะคล้ายแมวดาว ซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกันมาก

เสือปลาเป็นแมวขนาดใหญ่ รูปร่างอ้วนหนา บึกบึน ม่อต้อ หัวโตและกว้าง ลวดลายคล้ายแมวดาวมาก ขนมันวาวหยาบสั้นสีเทาอมน้ำตาลหรือเทาอมมะกอก มีเส้นและจุดรี ๆ สีน้ำตาลพาดตามแนวยาวของลำตัวทั่วทั้งตัว มีเส้นพาดข้ามหัวจากหน้าผากไปถึงคอประมาณ 6-8 เส้น มีเส้นเด่นชัดสองเส้นลากจากคิ้วข้ามหัวไปจนถึงหัวไหล่ด้านหลังแล้วเริ่มแตกออกเป็นท่อน ช่วงล่างของลำตัวมีสีขาว ม่านตามีสีอมเขียว หูสั้นและกลม หลังหูมีสีดำและมีแต้มสีขาวเด่นชัดอยู่กลางใบ ขาสั้น เสือปลามีปลอกเล็บไม่สมบูรณ์ จึงหดเล็บได้ไม่หมด หางอ้วนและสั้น (ยาว 21-23 ซม.) หรือเพียงประมาณ 37% ของความยาวหัว-ลำตัว มีปล้องที่ไม่ครบรอบหลายปล้อง ปลายหางสีดำ ตัวผู้หนัก 11-12 กิโลกรัม ตัวเมียหนัก 6-7 กิโลกรัม มักอาศัยหากินอยู่ตามป่าพรุหรือป่าละเมาะหรือป่าชายเลน เพราะอาหารหลัก คือ ปลา จึงเป็นทีมาของชื่อ สามารถจับปลาหรือสัตว์น้ำ สัตว์ขนาดเล็กกินได้เก่งมาก โดยจะตะครุบปลาในแหล่งน้ำตื้น สามารถว่ายน้ำและดำน้ำได้อีกด้วย สามารถปีนต้นไม้ได้แต่จะไม่ค่อยอยู่บนต้นไม้เท่าไหร่นัก

เสือไฟ

bacxsdfเสือไฟ เป็นแมวป่าขนาดกลาง มีขนาดเล็กกว่าเสือลายเมฆ แต่ใหญ่กว่าแมวลายหินอ่อน มีสีขนหลากหลาย คือ สีน้ำตาลแดง น้ำตาลอมเทา ตลอดจนสีส้ม สีขนบริเวณใบหน้าจะเข้มกว่าลำตัว มีลักษณะเด่นคือ มีแถบขนสีขาวบนใบหน้า เหนือตาและแก้ม หางยาวปลายหางด้านล่างมีสีขาวตลอด ท้องและใต้หางมีสีขาว มีความยาวลำตัวและหัว 76-81 เซนติเมตร ความยาวหาง 43-49 เซนติเมตร น้ำหนักตั้งแต่ 12-15 กิโลกรัม รูปร่างเพรียว สูงใหญ่ขนาดสุนัขพื้นเมือง ขายาว มีขนสีน้ำตาลแกมแดง ไม่มีลายและจุดดำตามตัว แต่มีเส้นดำ 2-3 เส้นวิ่งตามยาวลงมาที่หน้าผาก ไม่มีจุดขาวที่หลังหู ด้านบนของหางมีสีน้ำตาลเข้ม แต่ตรงปลายหางด้านล่างเป็นสีขาวเห็นได้ชัด เสือไฟเวลาเดินจะยกหางขึ้นข้างบน สือไฟเป็นเสือขนาดกลาง มีรูปร่างบึกบึน ขาค่อนข้างยาว ลำตัวสีเรียบ มีลวดลายน้อย มีสีพื้นน้ำตาลแดงจนถึงแดงอย่างเก้ง บางตัวอาจมีสีดำ หรือน้ำตาล หรือเทา มีเสือไฟดำแบบเมลานิซึมบ้างแต่พบได้น้อย

เสือไฟที่อยู่ทางใกล้เส้นศูนย์สูตรจะมีลายเรียบที่สุด ส่วนตัวที่อยู่ไปทางเหนือมากขึ้นก็จะมีลายมากขึ้นตามละติจูด โดยเฉพาะเสือไฟพันธุ์ ซึ่งพบในมณฑลเสฉวนและทิเบตประเทศจีนมีลวดลายพร้อยทั้งตัวคล้ายกับโอเซลอตในอเมริกาใต้จนนักสัตววิทยาบางคนจัดไว้เป็นแมวอีกขนิดหนึ่ง มีการกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ เอเชียตะวันออก, ภาคเหนือของเอเชียใต้ จนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ภาคใต้และภาคตะวันออกของจีน, เนปาล, ภูฏาน, พม่า, ไทย, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, มาเลเซียและเกาะสุมาตรา

เสือลายเมฆ

kayurtfเสือลายเมฆ เสือประเภทหนึ่ง อยู่ในวงศ์เสือและแมว มีขนาดเล็กกว่าเสือดาว แต่มีขนาดใหญ่กว่าแมวป่าขนาดเล็กชนิดอื่น ๆ ที่พบในภูมิภาคอินโดจีน มีลักษณะเด่นคือ มีลวดลายตามลำตัวคล้ายก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อ ลายที่อยู่บนหลังจะมีขนาดใหญ่กว่าบริเวณอื่น ๆ โดยลายดังกล่าวจะมีขอบสีดำล้อมรอบ ขนตามลำตัวสีเหลืองอ่อน บางตัวอาจมีสีเทาเข้ม หรือ น้ำตาลเทา ใต้ท้องมีสีอ่อนกว่าลำตัว หางยาวฟูและมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับความยาวลำตัว มีลายจุดสีเข้มตลอดถึงปลายหาง ขาทั้ง 4 ข้างค่อนข้างสั้น แต่อุ้งเท้ามีขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการปีนต้นไม้ มีความยาวลำตัวและหัว 65 – 95 เซนติเมตร ความยาวหาง 55 – 80 เซนติเมตร น้ำหนัก 16 – 23 กิโลกรัม

เสือลายเมฆเป็นเสือขนาดเล็ก รูปร่างโดยทั่วไปคล้ายเสือดาวแต่เล็กกว่า รูปร่างเตี้ยป้อม ลำตัวมีสีพื้นน้ำตาลอมเทาจนถึงน้ำตาลเหลือง ช่วงล่างและขาด้านในสีขาวหรือสีครีม มีลายสีน้ำตาลเข้มเป็นดวงเหมือนก้อนเมฆขนาดใหญ่ทั่วตัว ตั้งแต่หัว ขา และหาง ดวงบางดวงอาจมีจุดดำอยู่ภายในดวงด้วย แต่ละดวงมีส่วนที่ค่อนไปทางท้ายลำตัวคล้ำกว่า ดวงบริเวณหัวและขาจะมีขนาดเล็กและอาจเป็นเพียงจุดทึบตัน ที่หลัง แก้ม และคอเป็นเส้นสีดำ หูสั้นกลม หลังหูสีดำและมีจุดสีขาวอมน้ำตาลกลางหลังหู ขาค่อนข้างสั้น ขาหลังยาวกว่าขาหน้าอย่างเห็นได้ชัด อุ้งตีนกว้าง ชอบอยู่และหากินบนต้นไม้มากกว่าบนพื้นดิน มักนอนบนกิ่งไม้เพื่อกระโดดลงมาจับสัตว์กิน หากินเวลากลางคืน มักอยู่เป็นคู่ช่วยกันล่าเหยื่อ เสือลายเมฆเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุ 2-3 ปี ระยะตั้งท้องนาน 90-95 วัน ออกลูกครั้งละ 2-4 ตัว ลูกหย่านมเมื่ออายุ 5 เดือน มีอายุยืนราว 17 ปี

เสือชีตาห์

xcvgdsเสือชีตาห์ เป็นแมวชนิดหนึ่ง เนื่องจากมันสามารถครางได้ แต่เพราะรูปร่างภายนอก ทำให้นิยมเรียกกันว่า เสือชีตาห์ เสือชีตาห์มีที่อยู่อาศัยในทุ่งหญ้าสะวันนา เป็นสัตว์ที่วิ่งได้เร็วมากวิ่งได้เร็วประมาณ 110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จัดเป็นสัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก เป็นผลมาจากความสามารถในการโค้งงอของกระดูกสันหลังในการเคลื่อนที่และเมื่อพุ่งตัวกระดูกสันหลังจะเหยียดออก ปัจจุบันเสือชีตาห์ลดจำนวนลงในทวีปเอเชียเหลืออยู่แค่ในอิหร่านไม่เกิน 20 ตัว ส่วนในแอฟริกาประมาณการว่าเหลืออยู่ราว 4,000 ตัวเท่านั้น

เสือชีตาห์ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Acinonyx jubatus และจัดเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์เดียวเท่านั้นที่อยู่ในสกุล Acinonyx ที่ยังสืบเผ่าพันธุ์จนถึงปัจจุบัน เสือชีตาห์เป็นเสือที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดชนิดหนึ่งไม่น้อยหน้าสิงโตและเสือโคร่ง ด้วยรูปร่างที่สง่างามน่าแปลกกว่าเสือชนิดอื่น และประกอบกับการเป็นเจ้าของสถิติสัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก จึงแทบไม่มีใครไม่รู้จักเสือชีตาห์ เสือชีตาห์เป็นเสือค่อนข้างเล็ก ในเซเรนเกตตี น้ำหนักเฉลี่ยของเสือชีตาห์ตัวผู้คือ 43 กิโลกรัม และตัวเมีย 38 กิโลกรัม

รูปร่างต่างจากเสือชนิดอื่นมาก รูปร่างผอมเพรียว ดูเผิน ๆ เหมือนหมาพันธุ์เกรย์ฮาวนด์ สีพื้นลำตัวเป็นสีเหลืองทองและมีจุดสีดำกระจายทั่วทั้งตัว ใต้ท้อง ด้านล่างของขา คอ คาง และริมฝีปากบนสีขาว ที่ใกล้ปลายหางจุดจะกลายเป็นปล้องดำประมาณ 6 วง ปลายหางสีขาว ใบหน้ามี “เส้นหยาดน้ำตา” สีดำพาดจากหัวตาลงมายังมุมปากเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร หนวดค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับเสือโคร่ง ละเอียด อ่อน จึงไม่มีหน้าที่ช่วยในการล่าแต่อย่างใด ใบหูดำ โคนหูและขอบใบหูสีน้ำตาลอมเหลือง เล็บนิ้วโป้งอยู่สูงเด่นจากนิ้วอื่น ใช้ในการเกี่ยวขาเหยื่อที่กำลังวิ่งหนี บริเวณท้ายทอยและหลังมีขนยาวคล้ายแผงคอของสิงโต บางตัวจะยาวมาก โดยเฉพาะลูกเสือ

เสือจากัวร์

fgvffdsเสือจากัวร์ จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม อันดับสัตว์กินเนื้อ วงศ์เสือและแมว มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Panthera onca เป็นเสือขนาดใหญ่รองลงมาจากเสือโคร่ง และสิงโต มีขนคล้ายเสือดาวมาก มีสีน้ำตาลอ่อนแกมเหลือง มีจุดดำทั้งตัว บริเวณกลางลำตัวมีจุดดำเป็นหมู่ ๆ หลังหูดำ มีจุดสีนวลที่หลังหู มีถิ่นอาศัยพบได้ตั้งแต่ตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาจนถึงภูมิภาคอเมริกากลางจรดทวีปอเมริกาใต้ และถือเป็นเสือขนาดใหญ่เพียงชนิดเดียวที่พบในภูมิภาคแถบนี้

พบในป่าทุกประเภท ทั้งป่าทึบ ป่าโปร่ง และป่าที่มีโขดหิน ทนร้อนได้ดี และชอบลงเล่นน้ำ ชอบอยู่โดดเดี่ยว จะอยู่เป็นคู่ในฤดูผสมพันธุ์ กินสัตว์ป่าทุกชนิดที่จับได้ เช่น กวาง หมู ลิง นกยูง สุนัข และแมลง ใช้ระยะตั้งท้อง 90-105 วัน ให้ลูก 1-4 ตัว น้ำหนักแรกคลอด 700-900 กรัม วัยเจริญพันธุ์ 2-3 ปี อายุยืนประมาณ 22 ปี เสือจากัวร์กับเสือดาวอาศัยอยู่ต่างทวีป จึงไม่มีโอกาสสับสนเมื่อพบเห็นในธรรมชาติ แต่ในสวนสัตว์ที่มีเสือทั้งสองชนิดอยู่ด้วยกันอาจทำให้ผู้พบเห็นสับสนในการจำแนกชนิด เทียบกับเสือดาวแล้ว เสือจากัวร์มีรูปร่างล่ำสันกว่า หัวกว้างและหน้าสั้นกว่า ขาสั้นและใหญ่กว่า หางใหญ่กว่า ลายดอกตามลำตัวใหญ่กว่า ความสับสนระหว่างเสือสองชนิดนี้ยิ่งมากขึ้นในจากัวร์ดำ เพราะในภาษาอังกฤษบางครั้งก็เรียกจากัวร์ดำว่า black panther เหมือนกับเสือดำ

ลักษณะของเสือจากัวร์ในแต่ละสถานที่ยังแตกต่างกันด้วย จากัวร์ในป่าทึบของแอ่งอเมซอนมีขนาดเพียงครึ่งหนึ่งของจากัวร์ที่อาศัยในป่าเปิด ซึ่งอาจเป็นผลจากการที่สัตว์เหยื่อในป่าเปิดมีขนาดใหญ่กว่าและมีมากกว่า จากการสำรวจจากัวร์ในป่าฝนของอเมริกากลาง จากัวร์ตัวผู้มีน้ำหนักเฉลี่ย 57 กิโลกรัม ตัวเมียมีน้ำหนักเฉลี่ย 42 กิโลกรัม ส่วนจากัวร์ในปันตานัลของบราซิลตัวผู้มีน้ำหนักเฉลี่ย 100 กิโลกรัม ตัวเมีย 76 กิโลกรัม สีสันของจากัวร์ในป่าทึบก็ค่อนข้างคล้ำกว่าจากัวร์ในป่าเปิด